NOWY WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI

NOWY WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI

NOWY WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI

 

Od 12 lipca 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe dokumenty potwierdzające Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. 

 

            Ministerstwo Zdrowia opublikowało rozporządzenie na temat nowego wzoru dokumentów potwierdzających Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. Te obecnie obowiązujące nie spełniają przepisów z 2018 roku (ustawa z dnia 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych).

Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wydane przed dniem 12 lipca 2022 r. (na poprzednio obowiązującym wzorze tak zwanym „książeczkowym”), zachowują ważność i nie wymagają wymiany.

               Dokument będzie miał formę spersonalizowanej dwustronnej karty indentyfikacyjnej, wykonanej z poliwęglanu, posiadającej zabezpieczenia zgodne z wymogami określonymi w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Będzie mieć format i formę zbliżoną do dowodu osobistego. Wprowadzenie nowych dokumentów ma na celu ochronę przed ewentualną próbą podrobienia ich. 

 

Co będzie zawierać nowe PWZ?

Awers dokumentu będzie zawierał następujące informacje:

 • nazwę dokumentu „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Prawo wykonywania zawodu położnej” i nazwę dokumentu w języku angielskim
 • imię (imiona) i nazwisko pielęgniarki albo położnej
 • tytuł zawodowy
 • numer prawa wykonywania zawodu
 • datę uzyskania prawa wykonywania zawodu
 • wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej
 • wizerunek twarzy pielęgniarki albo położnej, zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671)

 

NOWY WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI - AWERS

 

Rewers dokumentu będzie zawierał następujące informacje:

 • numer seryjny dokumentu
 • organ przyznający prawo wykonywania zawodu
 • adnotację o treści odpowiednio: „Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu pielęgniarki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” albo „Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
 • adnotację o treści: „Weryfikacja prawa wykonywania zawodu dostępna na stronie: nipip.pl/weryfikacja-pwz”;
 • adnotację urzędową o treści odpowiednio:
 • „Dokument uprawnia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w określonym zakresie czynności zawodowych, przez określony czas oraz w określonym miejscu zatrudnienia” – w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 35a ust. 13 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 551, 583 i 830) albo
 • „Dokument uprawnia do warunkowego wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie/pod nadzorem” – w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 35a ust. 18 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, albo
 • „Dokument uprawnia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas określony” – w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

NOWY WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI - REWERS

 

Źródła:

 1. https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/pielegniarki-i-polozne-nowy-wzor-dokumentow
 2. Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 roku 
 3. https://www.izbapiel.katowice.pl/aktualnosci-oipip/5264-komunikat-dotyczacy-nowych-wzorow-dokumentow-prawa-wykonywania-zawodu
 4. https://nipip.pl/zofia-malas-o-nowym-wzorze-pwz/
 5. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361502/katalog/12891053#12891053

Artykuł przygotowała: Agnieszka Szymańska

 

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów magisterskich na WSEiI w Lublinie. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego. Pielęgniarka na oddziale hematologicznym w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym. Prywatnie szczęśliwa mężatka i mama trójki dzieci. 

Opublikowane: 09:45:01 05/09/2022
Artykuł polubiono 10 razy Też polub
Komentarze:
Nikt jeszcze nie dodał komentarza