BEZPŁATNE KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

BEZPŁATNE KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

BEZPŁATNE KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

 

18 sierpnia 2022 roku Minister Zdrowia Adam Niedzielski i Zofia Małas (Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych) podpisali umowę o sfinansowaniu wybranych kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych. 

 

            Ministerstwo Zdrowia przeznaczy kwotę 112 mln złotych na kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne z zakresu chorób i powikłań po chorobach zakaźnych, w tym COVID-19. Z dofinansowania będzie mogło skorzystać około 31,5 tysiąca pielęgniarek i położnych z całej Polski. Projekt o nazwie „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” będzie realizowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w partnerstwie z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Wartość ogółem projektu wynosi 112 000 000 zł,  a poziom dofinansowania ze środków osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, stanowi 100%.Głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu chorób i powikłań po chorobach zakaźnych, w tym COVID-19.

W projekcie będą mogły wziąć udział pielęgniarki i położne posiadające prawo wykonywania zawodu. Nie będzie miało znaczenia miejsce ani sposób zatrudnienia. Projekt skierowany jest do pielęgniarek i położnych z placówek publicznych jak i niepublicznych oraz na samozatrudnieniu. 

 

Projekt obejmuje kursy:

 • Specjalistyczne:
 1. opieki nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu
 2. opieki nad pacjentem z chorobami zakaźnymi (szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi)
 3. opieki nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem
 4. wsparcia psychologicznego dla pacjenta i ich rodzin
 5. pielęgniarstwa pulmonologicznego
 6. monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (z poszerzonym modułem wykonanie i interpretacja USG)
 7. edukacji w chorobach układu krążenia
 8. pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 9. resuscytacji krążeniowo- oddechowej
 10. wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
 11. komunikowania interpersonalnego w pielęgniarstwie
 12. wywiad i badanie fizykalne
 13. resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka.

 

 • Kwalifikacyjne:

 

 1. pielęgniarstwa kardiologicznego (z poszerzonym modułem opieki nad pacjentem z chorobą COVID-19)

 

 1. pielęgniarstwa neurologicznego (z poszerzonym modułem opieki nad pacjentem z chorobą COVID-19)

 

 

 1. pielęgniarstwa psychiatrycznego (z poszerzonym modułem opieki nad pacjentem z chorobą COVID-19).

 

Jak mówi Prezes NIPiP Zofia Małas „To jest rekordowe wydarzenie historyczne bo nigdy tak ogromnych pieniędzy środowisko pielęgniarek i położnych nie otrzymało”. 

Zapisy na kursy już ruszyły. Szczegółowych informacji na temat dat rozpoczęcia szkoleń należy szukać na stronach swoich okręgowych izb pielęgniarek i położnych. 

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2023 roku.

 

 

Źródła:

 1. https://www.gov.pl/web/zdrowie/112-mln-zl-na-kursy-dla-pielegniarek-i-poloznych
 2. https://zdrowie.gov.pl/aktualnosc-4011-wsparcie_ksztalcenia_podyplomowego.html
 3. https://pulsmedycyny.pl/112-mln-zl-na-kursy-dla-pielegniarek-i-poloznych-z-zakresu-chorob-zakaznych-1158841
 4. https://nipip.pl/nrpip-pozyskala-112-mln-zl-na-ksztalcenie-podyplomowe-dla-pielegniarek-i-poloznych/

 

Artykuł przygotowała: Agnieszka Szymańska

 

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów magisterskich na WSEiI w Lublinie. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego. Pielęgniarka na oddziale hematologicznym w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym. Prywatnie szczęśliwa mężatka i mama trójki dzieci. 

 

Opublikowane: 05:05:42 17/09/2022
Artykuł polubiono 5 razy Też polub
Komentarze:
Nikt jeszcze nie dodał komentarza