Likwidacja CKPPIP - Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Likwidacja CKPPIP - Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

CKPPIP Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

 

          Zgodnie z projektem ustawy Ministerstwa Zdrowia z dniem 31 grudnia 2022 roku przestanie funkcjonować Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPIP). Jego zadania zostaną przeniesione do Centrum Kształcenia Podyplomowego. 

 

            Aktualnie istnieją dwie jednostki zajmujące się kształceniem podyplomowym wśród zawodów medycznych. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPIP) odpowiada za kształcenie tylko tych dwóch zawodów a Centrum Kształcenia Podyplomowego szkoli lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

            Według Ministerstwa Zdrowia połączenie tych dwóch instytucji zapewni wyższy poziom kształcenia pielęgniarek i położnych a także sprawi, że ich rozwój zawodowy będzie na równym poziomie jak i przedstawicieli innych zawodów medycznych. Ministerstwo Zdrowia argumentuje swoją decyzję tym, że „Dotychczasowy podział tych jednostek utrudnia grupie zawodowej pielęgniarek i położnych dostęp do osiągnieć naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wymianę doświadczeń i integrację przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych, a tym samym ogranicza możliwość rozwoju zawodowego”. Dodatkowo decyzja Ministerstwa Zdrowia argumentowana jest problemami organizatorów kształcenia z realizacją zajęć m.in. zawieszanie szkolenia, brak odpowiedniej bazy do prowadzenia zajęć dydaktycznych, problemy z realizacją zajęć stażowych, 

            Dzięki planowanym zmianom szkolenia będą realizowane odtąd przez uczelnie posiadające akredytację, instytuty badawcze, okręgowe izby pielęgniarek i położnych i podmioty lecznicze. Wyłączenie grupy podmiotów gospodarczych niebędących jednym z wyżej wymienionych instytucji ma na celu podniesienie jakości prowadzonego szkolenia podyplomowego. Najprawdopodobniej organem prowadzącym rejestr podmiotów prowadzących szkolenia podyplomowe będzie Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych a nie okręgowe izby jak do tej pory. Dzięki centralizacji nadzoru nad kształceniem nastąpi ujednolicenie procedur związanych ze szkoleniem podyplomowym.

            Jakie są opinie środowiska pielęgniarek na temat planowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian? Była dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia dr n. ekon. Greta Kanownik pozytywnie ocenia zapowiedź likwidacji Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Uważa, że oprócz poprawy jakości kształcenia nastąpi również integracja zawodów medycznych, której efekty będziemy mogli zaobserwować za około 4-5 lat. Twierdzi, że integracja zawodów medycznych już na etapie kształcenia wprowadzi nawyki pracy zespołowej.

            Natomiast Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jest przeciwna wprowadzania zmian. Uważa, że dotychczasowe kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych charakteryzuje się wysoką jakością. Twierdzi, że system kształcenia dobrze prosperuje już od wielu lat. NIPiP obawia się czy zmiany nie spowodują utrudnień w dostępności do szkoleń podyplomowych. Swoją opinie argumentują tym, że pielęgniarki i położne stanowią najliczniejszą grupę wśród zawodów medycznych dlatego powinny posiadać odrębny system kształcenia podyplomowego. 

            A jakie są Państwa opinie na ten temat? Czy CKPPiP powinno zostać zlikwidowane? Czy są Państwo zadowoleni z dotychczasowego kształcenia podyplomowego? Czekamy na dyskusję pod artykułem.

 

Źródła:

  1. https://www.termedia.pl/mz/Likwidacja-CKPPiP-to-dobra-decyzja,46578.html
  2. https://prawo.mp.pl/wiadomosci/293736,ministerstwo-zdrowia-zlikwiduje-ckppip
  3. https://nursing.com.pl/artykul/samorzad-przeciwko-likwidacji-centrum-ksztalcenia-podyplomowego-pielegniarek-i-poloznych-605daeff8c00e38d7d46ce31
  4. https://everethnews.pl/newsy/resort-zdrowia-planuje-likwidacje-ckppip-co-to-oznacza-dla-srodowiska-pielegniarek-i-poloznych/

 

Artykuł przygotowała: Agnieszka Szymańska

 

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów magisterskich na WSEiI w Lublinie. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego. Pielęgniarka na oddziale hematologicznym w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym. Prywatnie szczęśliwa mężatka i mama trójki dzieci. 

Opublikowane: 02:34:56 23/10/2022
Artykuł polubiono 7 razy Też polub
Komentarze:
Nikt jeszcze nie dodał komentarza