SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE

SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE

SPECJALIZACJA EPIDEMIOLOGICZNA

 

Kontynuujemy cykl artykułów związanych ze specjalizacjami pielęgniarskimi i położniczymi. Co tydzień będziemy publikować artykuł na temat danego szkolenia specjalizacyjnego. Będą one opisywać konkretnie każdą specjalizację tj. jakie moduły wchodzą w jej program, ile godzin zajęć trwa dana specjalizacja, jakie są warunki przystąpienia do szkolenia i jakie konkretne kompetencje uzyska pielęgniarka/ położna po uzyskaniu tytułu specjalisty w tej dziedzinie. 

 

Dzisiejszy artykuł ma na celu zapoznanie ze specjalizacją dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz uzyskania tytułu specjalisty w tej dziedzinie. Czas trwania specjalizacji wynosi od 15 do 20 miesięcy. Kończy się egzaminem państwowym organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 

Do tej specjalizacji może przystąpić pielęgniarka i położna, która:

 • Posiada prawo wykonywania zawodu
 • Pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat
 • Została dopuszczona do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

 

Przed zaliczeniem szkolenia specjalizacyjnego należy potwierdzić, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego np. poprzez ukończenie kursu specjalistycznego „Wywiad i badania fizykalne”. 

Zwolnione z obowiązku odbywania kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” są położne posiadające:

 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced PhysicalAssessment
 • dyplom uzyskania tytułu licencjata położnictwa/ pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013

Cel kształcenia

Celem szkolenia specjalizacyjnego jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty.

Czas trwania kształcenia

Łączny czas trwania tego szkolenia specjalizacyjnego to 844 godzin dydaktycznych w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 565 godzin
 • zajęcia praktyczne – 279 godziny

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 168 godziny, może być wykorzystane na samokształcenie.

 

Plan nauczania:

I Moduł: Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji:

 • liczba godzin teorii: 110
 • bez stażu

II Moduł: Mikrobiologia:

 • liczba godzin teorii: 73
 • łączna liczba godzin: 108
 • miejsca realizacji i czas stażu:
 • Pracownia mikrobiologii (35 godzin)

III Moduł: Immunologia i szczepienia ochronne:

 • liczba godzin teorii: 30
 • brak stażu

IV Moduł: Choroby zakaźne:

 • liczba godzin teorii: 50
 • łączna liczba godzin: 85
 • miejsca realizacji i czas stażu:
 • Oddział chorób zakaźnych (35 godzin)

V Moduł: Wybrane obszary ryzyka zakażeń związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych:

 • liczba godzin teorii: 102
 • łączna liczba godzin: 256
 • miejsca realizacji i czas stażu:
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii (35 godzin)
 • Stacja dializ (21 godzin)
 • Oddział wieloprofilowy zachowawczy (21 godzin)
 • Oddział wieloprofilowy zabiegowy (21 godzin)
 • Blok operacyjny (21 godzin)
 • Oddział położnictwa i neonatologii; Oddział ginekologiczny (35 godzin)

VI Moduł: Higiena szpitalna:

 • liczba godzin teorii: 30
 • brak stażu

VII Moduł: Badania w epidemiologii:

 • liczba godzin teorii: 50 
 • brak stażu

VIII Moduł: Organizacja pracy pielęgniarki, położnej specjalisty ds. epidemiologii:

 • liczba godzin teorii: 100
 • łączna liczba godzin: 155
 • miejsca realizacji i czas stażu:
 • Zespół kontroli zakażeń szpitalnych (55 godzin)

 

WYKAZ ZADAŃ ZAWODOWYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA, POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO:

 • 1.Monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych wg obowiązujących w szpitalu procedur oraz przepisów prawa. 
 • 2. Opracowanie i wdrożenie instrukcji, procedur zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz nadzór nad ich realizacją. 
 • 3. Prowadzenie oceny czynników ryzyka zakażeń szpitalnych w trakcie hospitalizacji, ich analiza, formułowanie wniosków i nadzór nad ich realizacją.
 • 4. Monitorowanie procedur higieny rąk, formułowanie wniosków i nadzór nad ich realizacją. 
 • 5. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. 
 • 6. Opracowanie i wdrożenie instrukcji i procedur zapobiegania przenoszeniu chorób zakaźnych w szpitalu oraz nadzór nad ich realizacją. 
 • 7. Konsultowanie osób z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia, choroby zakaźnej oraz wdrożonych działań przeciwepidemicznych. 
 • 8. Planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu medycznego i pomocniczego w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz chorób zakaźnych. 
 • 9. Opracowanie ogniska epidemicznego i nadzór nad realizacją działań przeciwepidemicznych. 
 • 10. Planowanie kontroli mikrobiologicznej środowiska szpitalnego, analiza wyników i formułowanie wniosków. 
 • 11. Przeprowadzenie kontroli utrzymania czystości z dezynfekcją w jednostkach udzielających świadczeń zdrowotnych i jej dokumentowanie. 
 • 12. Konsultowanie doboru preparatów dezynfekcyjnych do narzędzi, sprzętu i powierzchni.
 • 13. Konsultowanie doboru preparatów antyseptycznych do odkażania skóry i błon śluzowych. 
 • 14. Konsultowanie doboru preparatów do higienicznej dezynfekcji rąk. 
 • 15. Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną. 
 • 16. Dokumentowanie prowadzonego nadzoru, kontroli, wydawanych zaleceń.

Podczas nauki do końcowego egzaminu specjalizacyjnego z tej dziedziny pielęgniarstwa zachęcamy do korzystania z naszej platformy „Specki.pl. Testy do specjalizacji dla pielęgniarek”

Platforma zawiera 13 testów od jesieni 2015 do JESIENI 2021 (w tym NOWE testy zawierają do każdego pytania uzasadnienie). Każdy test zawiera pytania z bloku ogólnozawodowego. Po każdej sesji egzaminacyjnej dodajemy nowy test. Niezależnie od tego kiedy dostęp zostanie wykupiony, jak będzie dostępny nowy test pojawi się w panelu z automatu bez dodatkowych opłat. Link do kursu znajduje się w Źródłach (pozycja nr 3).

A już za tydzień zapraszamy do kolejnego artykułu na temat specjalizacji w ramach programu szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego.

 

 

Źródła:

 1. http://www.oipp.lodz.pl/index.php?szk=SZKOLOKON
 2. https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/szkolenia-specjalizacyjne-2/
 3. https://specki.pl/kurs/s/133625/pielegniarstwo-epidemiologiczne-testy.html

Artykuł przygotowała: Agnieszka Szymańska

 

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów magisterskich na WSEiI w Lublinie. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego. Pielęgniarka na oddziale hematologicznym w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym. Prywatnie szczęśliwa mężatka i mama trójki dzieci.

Opublikowane: 11:48:48 29/05/2022
Artykuł polubiono 5 razy Też polub
Komentarze:
Nikt jeszcze nie dodał komentarza