PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH OD 1 LIPCA 2022 ROKU

PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH OD 
1 LIPCA 2022 ROKU

PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH OD 1 LIPCA 2022 ROKU

 

Dnia 5 listopada 2021 roku podpisano porozumienie między Zespołem Trójstronnym 
ds Ochrony Zdrowia a Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim na temat zmian w sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych 
w placówkach ochrony zdrowia.  Ustalono rozpoczęcie opracowywania zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Porozumienie jest wiążące dla strony rządowej i ma obowiązywać od dnia 1 lipca 2022 roku.

 

Zgodnie ze zmianami będzie obowiązywać nowa tabela płac, którą przedstawiamy poniżej

 

Co w praktyce oznacza przedstawiona powyżej tabela? Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą minimalną zasadniczą pensję pracownika ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Ministerstwo Zdrowia oszacowało, że kwota bazowa na dzień 1 lipca 2022 roku będzie wynosić około 5 548 zł brutto. Przyjmując tą kwotę szacunkową najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pielęgniarek i położnych od dnia 1 lipca 2022 roku będzie wynosić:

 

 • 7156, 92 zł brutto dla pielęgniarki/ położnej z tytułem zawodowym magister
  pielęgniarstwa/ położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

   
 • 5658,96 zł brutto dla pielęgniarki/ położnej z tytułem zawodowym magister 
  pielęgniarstwa/ położnictwa lub dla pielęgniarki/ położnej z tytułem zawodowym licencjat pielęgniarstwa/ położnictwa i ze specjalizacją lub dla pielęgniarki/ położnej z wykształceniem średnim i specjalizacją

   
 • 5215,12złbrutto dla pielęgniarki/ położnej z tytułem zawodowym licencjat 
  pielęgniarstwa/ położnictwa bez specjalizacji lub dla pielęgniarki/ położnej z wykształceniem średnim bez specjalizacji

 

Oprócz wyżej wymienionych zmian w podpisanym porozumieniu zawarto również powiązanie wysokości wynagrodzeń pracowników niemedycznych zgodnie ze średnim wzrostem płac w danym podmiocie leczniczym. Ponadto ustalono zobowiązanie, aby każdy pracodawca zawarł z pracownikiem w umowie o pracę informację, do której grupy zawodowej zalicza się pracownik zgodnie z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy.

 

Zawarte porozumienie budzi wiele emocji i kontrowersji w środowisku pielęgniarek 
i położnych oraz innych pracowników Ochrony Zdrowia. Niepokojący jest fakt, że porozumienie podpisano bez udziału przedstawicieli protestujących medyków z Białego Miasteczka 2.0 a to oni byli impulsem do rozpoczęcia rozmów na temat zmian w wysokości wynagrodzeń, gdyż nie zgadzali się z obecnie obowiązującą ustawą. Porozumienie podpisało tylko Ministerstwo Zdrowia, NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz organizacje pracodawców.

 

W związku z tym nie możemy nie wspomnieć jakie jest stanowisko Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na temat wyżej wymienionego porozumienia, gdyż to m.in. oni są przedstawicielami naszej grupy zawodowej w Ogólnopolskim Komitecie Protestacyjno- Strajkowym Pracowników Ochrony Zdrowia. Link do pełnej treści komunikatu znajduje się w Źródłach na końcu artykułu. OZZPiP obawia się zapisu, że wszystko będzie zależało od cyt. "realiów społeczno-politycznych". W komunikacie przeczytać możemy, że już raz ten sam Zespół podpisał porozumienie (17 marca 2021 roku), którego m.in. treść okazała się impulsem do zorganizowania 11 września 2021 roku w Warszawie manifestacji 40 tysięcy pracowników Ochrony Zdrowia (w tym około 20 tysięcy pielęgniarek i położnych) oraz do utworzenia Białego Miasteczka 2.0, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego. OZZPiP podkreśla, że to rozwiązania płacowe to jak na chwilę obecną tylko propozycja Zespołu Trójstronnego i nie jest zagwarantowany ostateczny kształt ustawy. Niepokój budzi również to, że nie ma gwarancji, że podnoszone kwalifikacje pracowników będą uwzględniane.

A jakie są Państwa opinie na temat tego porozumienia? Liczymy na dyskusję pod artykułem.

 

 

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 2. Stanowisko Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 roku
 3. Stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie stanowisko Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021roku
  (źródło: https://www.facebook.com/zwiazek.pielegniarek/photos/pcb.4502585946484484/4502617216481357 )

 

Artykuł przygotowała: Agnieszka Szymańska

 

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów magisterskich na WSEiI w Lublinie. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego. Pielęgniarka na oddziale hematologicznym w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym. Prywatnie szczęśliwa mężatka i mama dwóch 4-letnich synów.

Opublikowane: 05:42:27 29/11/2021
Artykuł polubiono 8 razy Też polub
Komentarze:
Nikt jeszcze nie dodał komentarza